loader
banner

DISTRIBUTION ANALYTICS DASHBOARD LÀ GÌ ? Distribution Dashboard là bảng tập hợp thông tin dữ liệu về hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ của các Quỹ Mở thành viên.Hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ bao gồm mua (Subscription) và bán (Redemption) chứng chỉ Quỹ. Distribution Dashboard hoạt động phân phối cung cấp thông […]

INVESTOR DASHBOARD LÀ GÌ ? Investor Dashboard là bảng tập hợp thông tin dữ liệu về hoạt động thu hút nhà đầu tư của các Quỹ Mở thành viên. Nhà đầu tư Quỹ Mở được hiểu là nhà đầu tư nắm giữ một loại chứng chỉ Quỹ Mở, nếu như 1 cá nhân hay tổ […]

DASHBOARD ADVISOR – CÔNG CỤ CHO TƯ VẤN QUỸ MỞ HIỆU QUẢ Các kênh phân phối Quỹ Mở hiện nay bao gồm công ty chứng khoán, ngân hàng, đội ngữ tư vấn của công ty quản lý Quỹ hoặc các công ty Fintech.  Ngoài đội ngũ tư vấn của Công ty quản lý Quỹ hay […]

Distribution Insight Dashboard là công cụ phân tích theo dõi hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ Mở, dòng tiền theo loại Quỹ và dòng tiền theo loại nhà đầu tư.  Bộ công cụ bao gồm dashboard về phân phối chứng chỉ quỹ, theo thị trường và theo từng loại Quỹ, thay đổi tỷ lệ […]

Dashboard – công cụ theo dõi thị trường hiệu quả cho Nhà quản lý Quỹ Với tiềm năng của ngành Quỹ tại Việt Nam, số lượng Quỹ cũng như nhà quản lý Quỹ không ngừng gia tăng. Khi số lượng Quỹ ngày càng nhiều, việc theo dõi hiệu quả đòi hỏi nhiều thời gian và […]

INVESTOR INSIGHT – CÔNG CỤ DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ QUỸ CHUYÊN NGHIỆP Việc theo dõi biến động của nhà đầu tư Quỹ trở nên dễ dàng hơn bao giờ với Investor Dashboard Dữ liệu được cập nhật, thể hiện biến động số nhà đầu tư Quỹ Mở theo thị trường, nhóm Quỹ hay từng […]

Username:
Password: