loader
banner

DISTRIBUTION ANALYTICS DASHBOARD LÀ GÌ ? Distribution Dashboard là bảng tập hợp thông tin dữ liệu về hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ của các Quỹ Mở thành viên.Hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ bao gồm mua (Subscription) và bán (Redemption) chứng chỉ Quỹ. Distribution Dashboard hoạt động phân phối cung cấp thông […]

INVESTOR DASHBOARD LÀ GÌ ? Investor Dashboard là bảng tập hợp thông tin dữ liệu về hoạt động thu hút nhà đầu tư của các Quỹ Mở thành viên. Nhà đầu tư Quỹ Mở được hiểu là nhà đầu tư nắm giữ một loại chứng chỉ Quỹ Mở, nếu như 1 cá nhân hay tổ […]

EnglishVietnamese