loader
banner
Ảnh chụp Màn hình 2023-01-03 lúc 17.06.52
DASHBOARD QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

Dashboard Quỹ Mở là công cụ giúp Đại lý phân phối Quỹ phân tích thị trường và lựa chọn sản phẩm Quỹ phù hợp nhất cho khách hàng. Tư vấn Quỹ có thể dễ dàng cập nhật kết quả hoạt động, lợi nhuận hay danh mục đầu tư của Quỹ mà khách hàng đã lựa chọn đầu tư. Dashboard cung cấp nhiều chỉ số giúp khách hàng lựa chọn đúng Quỹ theo mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro. Tư vấn Quỹ phù hợp nhất hay tốt nhất cho khách hàng là điều kiện quan trọng để tăng mức độ trung thành của khách hàng cũng như tạo uy tín cho Tư vấn Quỹ. Để giảm thiểu thiệt hại cho nhà đầu tư khi thị trường biến động, điều quan trọng mà Tư vấn Quỹ cần là phải nghiên cứu báo cáo thị trường trước khi thực hiện tư vấn cho khách hàng. 

Dashboard quản trị phân phối Quỹ mở được thiết kế để nâng cao hiệu quả hoạt động cho Nhà quản lý Quỹ, Đại lý phân phối Quỹ, Tư vấn Quỹ cũng như tạo niềm tin cho khách hàng lựa chọn sản phẩm đầu tư.  Dashboard còn giúp cho việc phân tích hiệu quả hoạt động của nhiều chi nhánh ở nhiều tỉnh thành hay khu vực khác nhau có hoạt động phân phối Quỹ. Tư vấn Quỹ luôn được cập nhật kết quả đầu tư, xu hướng nhà đầu tư qua những thông số thị trường bất kỳ lúc nào hay bất cứ nơi nào. Dashboard thị trường giúp trả lời cho câu hỏi tại sao nhà đầu tư giảm hay giá trị đầu tư biến động và nhiều câu hỏi khác. Ví dụ, thông qua dashboard, ban giám đốc có thể xác định chi nhánh nào đạt chỉ tiêu KPIs, chi nhánh nào không đạt và nguyên nhân như tư vấn không liên hệ khách hàng, số lượng khách hàng tiềm năng thấp…để từ đó có sự điều chỉnh chiến lược phù hợp. 

Dashboard quản trị phân phối Quỹ cung cấp những chức năng:

  • Phân tích theo thời gian thực kết quả đầu tư, tăng trưởng tổng tài sản (AUM) và xu hướng nắm giữ chứng chỉ Quỹ của nhà đầu tư. 
  • Xác định dòng tiền đang chạy về loại Quỹ nào cũng như Quỹ nào đang bị bán (redemption)
  • Cập nhật lợi suất những kênh đầu tư khác như vàng, tiết kiệm ngân hàng hay cổ phiếu, trái phiếu…
  • Chia sẻ những câu hỏi (Q&A) khách hàng thường hỏi giữa các chi nhánh của đại lý phân phối. 
DISTRIBUTION DASHBOARD
advisor dashboard
Liên hệ với chúng tôi

    Talk With Our Expert