loader

DASHBOARD ADVISOR – CÔNG CỤ CHO TƯ VẤN QUỸ MỞ HIỆU QUẢ

Các kênh phân phối Quỹ Mở hiện nay bao gồm công ty chứng khoán, ngân hàng, đội ngữ tư vấn của công ty quản lý Quỹ hoặc các công ty Fintech. 

Ngoài đội ngũ tư vấn của Công ty quản lý Quỹ hay các Fintech chuyên về phân phối Quỹ Mở, các kênh phân phối còn lại không thực sự là những Tư vấn Quỹ Mở chuyên nghiệp, do vậy, việc Tư vấn Quỹ Mở không phải là ưu tiên hàng đầu của những kênh phân phối này. Việc được trang bị Dashboard Advisor với đầy đủ thông tin về hiệu quả hoạt động, nhóm Quỹ hay thông tin kinh tế vĩ mô có liên quan sẽ là công cụ hiệu quả nhất nâng cao doanh số bán hàng, tính đồng nhất và tuân thủ khi tư vấn các sản phẩm Quỹ. 

Ảnh chụp Màn hình 2023-01-03 lúc 17.06.52

Dashboard Advisor cung cấp thông tin các Sản phẩm Tư vấn, ý tưởng tư vấn, tài liệu học tập, những kinh nghiệm chia sẻ từ những tư vấn Quỹ, xu hướng thị trường, chỉ tiêu và việc thực hiện chỉ tiêu KPIs để tư vấn cập nhật được hiệu qủa hoạt động để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc. 

Thông qua Dashboard, tư vấn Quỹ sẽ có cập nhật tổng quát về thị trường như biến động của thị trường, xu hướng nắm giữ của nhà đầu tư, hiệu quả hoạt động của từng nhóm Quỹ để có thể đưa ra những tư vấn hiệu quả nhất cho khách hàng, và khách hàng có thêm thông tin để ra quyết định đầu tư. 

Công cụ Dashboard còn là công cụ CRM, quản lý kế hoạch tiếp cận khách hàng và phân loại khách hàng để Tư vấn có kế hoạch thực hiện hiệu quả nhất. 

    Talk With Our Expert

    Username:
    Password:
    Tự động đăng nhập