loader
banner

Dashboard – công cụ theo dõi thị trường hiệu quả cho Nhà quản lý Quỹ

Với tiềm năng của ngành Quỹ tại Việt Nam, số lượng Quỹ cũng như nhà quản lý Quỹ không ngừng gia tăng. Khi số lượng Quỹ ngày càng nhiều, việc theo dõi hiệu quả đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để thực hiện. Dù vậy, việc cập nhật thông tin thị trường là điều bắt buộc mà mỗi công ty quản lý Quỹ luôn phải thực hiện, để kịp thời điều chỉnh chiến lược cũng như thay đổi các chỉ tiêu KPIs cho các bộ phận kinh doanh. 

Trên thị trường có nhiều công ty cung cấp dịch vụ thông tin lớn của toàn cầu cũng như của Việt Nam, tuy vậy, những tên tuổi lớn thường có độ bao phủ rộng nhiều sản phẩm, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu…mà chưa có công cụ riêng biệt cho thị trường Quỹ tương hỗ. Dashboard thị trường Quỹ Mở của VNMfund là công cụ hiệu quả dành cho Nhà quản lý Quỹ mở với nhiều thông tin phân tích chuyên sâu. 

Với giao diện web, Nhà quản lý Quỹ chỉ cần username và password để có thể cập nhật thị trường bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà không cần nhiều khả năng kỹ thuật hay cài đặt.

Chi tiết hoạt động thị trường Quỹ Mở được chia thành 4 nhóm bao gồm Investor Insight, Portfolio Insight, AUM Insight, Distribution Insight.

 
 • Bao gồm nhiều dashboard thông tin về thay đổi số lượng nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ Quỹ. Thay đổi số lượng nhà đầu tư trong tháng, thay đổi lũy kế theo năm.
 • Theo dõi hoạt động của nhà đầu tư nội bộ và bên ngoài, 10 nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư nước ngoài và trong nước
 • Số lượng nắm giữ chứng chỉ Quỹ của mỗi loại nhà đầu tư theo tháng.
 • Giá trị AUM của mỗi loại nhà đầu tư theo tháng
 • Thay đổi số lượng chứng chỉ Quỹ nắm giữ, giá trị AUM của mỗi loại nhà đầu tư.
 • Dòng tiền của nhà đầu tư
 • Thông tin theo toàn thị trường, theo loại Quỹ và theo từng Quỹ thành viên.

 • Bao gồm nhiều dashboard theo dõi hoạt động đầu tư của toàn thị trường, của nhóm quỹ theo loại và của từng Quỹ thành viên.
 • Theo dõi thay đổi cơ cấu danh mục theo tháng.
 • Tỷ trọng tiền mặt cuối kỳ
 • Giá trị của cơ cấu danh mục cuối kỳ
 • Thay đổi giá trị của tài sản đầu tư trong tháng.

 • Thông tin giá trị tổng tài sản (AUM) quỹ toàn thị trường, quy mô quỹ theo loại Quỹ và quy mô của từng Quỹ thành viên.
 • Thay đổi AUM trong kỳ và những yếu tố thay đổi AUM
 • Chi tiết dòng tiền (cashflow) và dòng vốn quỹ (fundflow)
 • Thay đổi AUM theo loại nhà đầu tư, thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.

 

 • Cách hiệu quả nhất theo dõi hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ của toàn thị trường, của nhóm Quỹ theo loại Quỹ và của từng quỹ thành viên.
 • Hoạt động mua (subscription) và bán (redemption) chứng chỉ Quỹ theo tháng.
 • Dòng tiền ròng (giá trị mua – giá trị bán) trong tháng.
 • Hoạt động mua (subscription) và bán (redemption) của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. 
 • Dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng.

  Talk With Our Expert

  Username:
  Password:
  EnglishVietnamese