loader

DASHBOARD PHÂN TÍCH KINH DOANH CHO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ – BUSINESS ANALYTICS DASHBOARD FOR FUND MANAGEMENT

Dashboard hiện hữu ở nhiều nơi, có thể trên xe hơi, điện thoại thông minh, hoặc trong các video games giải trí. Dashboard bao gồm những chỉ số cần thiết phản ánh hoạt động kinh doanh. Công ty quản lý Quỹ có Quỹ Mở hoạt động ở Việt Nam có thể dễ dàng theo dõi thông tin tịn trường, hiệu quả hoạt động thông qua mối liên hệ giữa các phòng ban, và đặc biệt kết nối với nguồn dữ liệu thị trường Quỹ Mở phục vụ cho hoạt động phân phối, so sánh, chiến lược.

Dashboard cho hoạt động kinh doanh là gì ?

Business analytics dashboard là một bảng trực quan hóa các số liệu thông qua biểu đồ, chart. Nhà quản lý có thể sử dụng Dashboard để theo dõi hoạt động kinh doanh theo thời gian thực, mối liên hệ giữa các phòng ban và nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, để từ đó ra quyết định kinh doanh nhanh và chính xác. Dashboard là công cụ phổ biến cho hoạt động kinh doanh vì công cụ này có nhiều tính năng như phân tích dữ liệu, tùy chỉnh, phối hợp và dự đoán. 

Dashboard giúp việc phân tích hoạt động kinh doanh từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Thay vì phải sử dụng nhiều bảng biểu excel, hay các bản thuyết trình powerpoint được chuẩn bị bằng tay,  Dashboard của VNMFund có thể truy cập, phân tích, hiển thị và chia sẻ dữ liệu qua giao diện web. 

LỢI ÍCH CHÍNH

Một Dashboard hoàn chỉnh sẽ có những chức năng sau:

– Hỗ trợ việc ra quyết định và lên kế hoạch chiến lược

– Thể hiện được nguồn dữ liệu lớn và hiển thị chỉ tiêu phân tích kinh doanh dễ hiểu cho người sử dụng. 

– Phân tích xu hướng kinh doanh để tìm kiếm cơ hội và hoàn thiện mặt yếu kém

– Dự đoán kết quả tương lai thông qua phân tích dữ liệu quá khứ. Ví dụ, nhà quản lý có thể phân tích xu hướng mua chứng chỉ Quỹ của nhà đầu tư dựa trên tỷ trọng nắm giữ theo loại Quỹ.

– Hỗ trợ việc phân tích dữ liệu tổng hợp

– Chức năng trực quan hóa dữ liệu thể hiện số liệu thông qua biểu đồ, chart dễ theo dõi.

DASHBOARD PHỔ BIẾN

Marketing Dashboard 

Ban lãnh đạo, trưởng bộ phận hoặc bộ phận kinh doanh và tiếp thị có thể sử dụng dashboard để theo dõi số lượng bài viết, số lượng người tiếp cận, mức độ hiển thị các chiến dịch marketing, lượt khách hàng quan tâm, lượng khách hàng thực sự từ chiến dịch marketing, chi phí của việc thu hút khách hàng…Đặc biệt, với các chiến dịch Digital Marketing ngày càng trở nên phổ biến, Dashboard có thể bao gồm những chỉ tiêu để nhà quản lý có thể nắm bắt hiệu quả của chiến dịch nhanh nhất.

Distribution Dashboard

Phân phối chứng chỉ Quỹ là hoạt động huy động vốn quan trọng nhất của nhà quản lý Quỹ, nhất là với hình thức Quỹ Mở đang ngày càng trở nên phổ biến. Dashboard phân phối bao gồm Dashboard quản lý hoạt động phân phối, và Dashboard dành cho Tư vấn Quỹ. Một Dashboard quản lý hoạt động phân phối bao gồm các chỉ tiêu như số lượng chứng chỉ Quỹ Mua /Bán trong kỳ, dòng tiền từ hoạt động phân phối, so sánh giữa chỉ tiêu của công ty với thị trường và nhóm Quỹ cạnh tranh. 

Compliance Dashboard

Một Công ty Quản lý Quỹ hoạt động sẽ phải tuân thủ theo các Quy định của Cơ quan quản lý là Ủy ban chứng khoán nhà nước, và khi Công ty Quản lý Quỹ phát hành Quỹ Mở, hoạt động của Quỹ Mở cũng phải tuân thủ theo qui chế công bố thông tin với nhiều nghĩa vụ và nhiều báo cáo phải công bố trong suốt thời gian hoạt động. Một Dashboard tuân thủ sẽ bao gổm các chỉ tiêu về kế hoạch báo cáo định kỳ phải thực hiện, báo cáo đã thực hiện và báo cáo sẽ phải thực hiện trong kỳ. 

Advisor Dashboard

Trong khi đó, Dashboard dành cho Tư vấn sẽ có đủ thông tin về hoạt động của Quỹ, các công cụ tính toán, thông tin thị trường…để Tư vấn cung cấp những thông tin thiết thực nhất cho nhà đầu tư và nhà đầu tư có đủ thông tin cho quyết định của mình.

Investor Relation Dashboard

Việc chuẩn hoá thông tin nhà đầu tư sẽ giúp việc phân phối hiệu quả hơn. Dashboard nhà đầu tư bao gồm các chỉ tiêu về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập…tình trạng nhà đầu tư như đã mở tài khoản, đã mua chứng chỉ Quỹ, hay đang cân nhắc…để Tư vấn có kế hoạch Follow-up. 

Financial Dashboard

Báo cáo hoạt động của Quỹ hay của Công ty Quỹ có thể cập nhật theo thời gian thực để Nhà quản lý có thể theo dõi mọi lúc, mọi nơi thay vì phải chờ các báo cáo được tổng hợp tháng hay Quý.

Human Resources Dashboard

Bộ phận Nhân sự dễ dàng theo dõi biến động nhân sự, bảng lương thực tế so với chỉ tiêu kế hoạch, thông tin nhân thân nhân viên, kế hoạch tuyển dụng…

KẾT LUẬN

Việc Dashboard có mặt ở nhiều nơi chính là minh chứng cho tính hiệu quả của việc Dashboard. Ngoài việc cung cấp thông tin một cách tổng quát nhất giúp cho việc ra quyết định nhanh chóng, Dashboard còn giúp nhà lãnh đạo kết nối các bộ phận phòng ban, tìm và hoàn thiện các yếu điểm, dự đoán xu hướng và hơn hết, có thể truy cập mọi lúc mọi nơi với giao diện web.

Username:
Password:
Tự động đăng nhập