loader
banner

DISTRIBUTION ANALYTICS DASHBOARD LÀ GÌ ?

Distribution Dashboard là bảng tập hợp thông tin dữ liệu về hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ của các Quỹ Mở thành viên.Hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ bao gồm mua (Subscription) và bán (Redemption) chứng chỉ Quỹ.

Distribution Dashboard hoạt động phân phối cung cấp thông tin về số lượng chứng chỉ Quỹ mua bán trong tháng của toàn thị trường, số lượng mua bán của từng loại Quỹ, so sánh tỷ trọng số lượng mua và bán, thay đổi số lượng chứng chỉ Quỹ nắm giữ của từng loại nhà đầu tư.

 

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ THEO THỜI GIAN THỰC

Distribution Dashboard Quỹ Mở Việt Nam là công cụ không thể thiếu để nắm bắt hoạt động phân phối chứng chỉ Quỹ, mối quan tâm của nhà đầu tư cũng như hiệu quả phân phối của mỗi công ty quản lý Quỹ trước những bến động của thị trường hay thông tin liên quan đến sản phẩm Quỹ.

  • Số lượng chứng chỉ Quỹ mua (subscription) hay bán (redemption) chung của thị trường, của loại Quỹ hay của Quỹ đơn lẻ.
  • Xu hướng nắm giữ của từng loại nhà đầu tư.

TRY DISTRIBUTION DASHBOARD

DÙNG THỬ DISTRIBUTION DASHBOARD

TẠI SAO CẦN CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

Phân phối chứng chỉ Quỹ là nghiệp vụ quan trọng nhất đối với hoạt động quản lý Quỹ tương hỗ bởi hiệu quả hoạt động của Quỹ, uy tín cũng như KPIs của Quỹ chính là việc thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Quỹ, bởi nhà đầu tư luôn tìm đến Quỹ mang lại lợi nhuận, cam kết an toàn cho mình. Thông qua Distribution Dashboard, nhà quản lý dễ dàng cập nhật lượng mua bán chứng chỉ quỹ theo thời gian thực, mối quan tâm của nhà đầu tư qua số lượng nắm giữ chứng chỉ Quỹ của từng loại nhà đầu tư.  Số liệu phản ánh thay số lượng chứng chỉ Quỹ nắm giữ theo từng loại nhà đầu tư theo tháng hay tích lũy năm giúp nhà quản lý điều chỉnh chiến lược đối tượng khách hàng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. 

CHI TIẾT tHAY ĐỔI LƯỢNG NẮM gIỮ CỦA LOẠI NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư luôn nhạy bén với những yếu tố ảnh hưởng đến danh mục nắm giữ. Trong điều kiện thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ hoặc gia tăng số lượng nắm giữ và ngược lại. Việc sử dụng dẫn chứng biến động tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ Quỹ của nhà đầu tư cũng là thông tin để tư vấn thuyết phục nhà đầu tư tham gia loại Quỹ , mặc dù tâm lý bầy đàn không phải luôn đúng, nhưng số liệu chứng minh niềm tin của nhà đầu tư vào Quỹ.

SỐ LƯỢNG MUA BÁN THEO LOẠI QUỸ 

Có 3 loại Quỹ Mở bao gồm Quỹ Mở cổ phiếu, Quỹ Mở trái phiếu vá Quỹ Mở cân bằng căn cứ theo tỷ trọng đầu tư của mỗi loại Quỹ.

Quỹ cổ phiếu có tính rùi ro cao và có tỷ trọng cổ phiếu chiếm đa số, trong khi Quỹ trái phiếu có mức độ rủi ro đầu tư thấp với tỷ trọng trái phiếu chiếm chủ yếu trong danh mục. Quỹ cân bằng có mức độ rủi ro đầu tư trung bình và có cơ cấu đầu tư bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu.

Distribution Dashboard với cung cấp thông tin số lượng mua bán theo từng loại Qũy, phản ánh nhu cầu đầu tư theo từng điều kiện thị trường, mức độ quan tâm của nhà đầu tư.

    Talk With Our Expert

    TRY INVESTOR DASHBOARD

    DÙNG THỬ INVESTOR DASHBOARD