loader
banner
DASHBOARD

Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT

0

FUEKIVFS

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ ETF KIM Growth VNFINSELECT hoán đổi danh mục, niếm yết trên HOSE ngày 11/11/2022

  • Loại Quỹ: Quỹ ETF
  • Benchmark: VNFINSELECT
  • Quản lý bởi: KIM AM
  • Mã Quỹ: FUEKIVFS

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản AUM

No Data Found

Dòng tiền đầu tư và phân phối Quỹ

No Data Found

Phát hành chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found