loader
banner
DASHBOARD

Quỹ ETF KIM Growth VN30

0

FUEKIV30

NAV/CCQ

No Data Found

ETF KIM Growth VN30 là quỹ thứ tư mô phỏng theo chỉ số VN30 trên thị trường chứng khoán.

  • Loại Quỹ: Quỹ ETF
  • Benchmark: VN30
  • Quản lý bởi: KIM AM
  • Mã Quỹ: FUEKIV30

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản AUM

No Data Found

Dòng tiền đầu tư và phân phối Quỹ

No Data Found

Phát hành chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found