loader
banner
DASHBOARD

Quỹ ETF IPAAM VN100

0

FUEIP100

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ ETF IPAAM VN100 được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ.

  • Loại Quỹ: Quỹ ETF
  • Benchmark: VN100
  • Quản lý bởi: IPAAM
  • Mã Quỹ: FUEIP100

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản AUM

No Data Found

Dòng tiền đầu tư và phân phối Quỹ

No Data Found

Phát hành chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found