loader
banner
DASHBOARD

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

0

FUEDVNMID

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP là quỹ hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ và được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM. Quỹ được cấp giấy phép chào bán lần đầu số 132/GCN-UBCK vào ngày 25/5/2022

  • Loại Quỹ: Quỹ ETF
  • Benchmark: VNMidcap
  • Quản lý bởi: DragonCapital
  • Mã Quỹ: FUEDVNMID

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản AUM

No Data Found

Dòng tiền đầu tư và phân phối Quỹ

No Data Found

Phát hành chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found