loader
banner

Tính đến thời điểm hiện tại nhóm Quỹ Mở cổ phiếu đang dẫn đầu thị trường về mức tăng trưởng NAV/chứng chỉ Quỹ tính từ đầu năm, trong đó top 5 Quỹ có sự tăng trưởng vượt mức tăng của chỉ số tham chiếu VNIndex. Đồng thời, việc các Quỹ tăng trưởng giản ngân tối đa và tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu đã phản ánh niềm tin vào sự tăng trưởng của thị trường.

Thống kê dựa trên báo cáo của 18 Quỹ Mở đầu tư cổ phiếu tại thời điểm 30 June 2023 cho thấy nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục, phản ánh kỳ vọng của các nhà quản lý Quỹ vào tiềm năng tăng trưởng trong năm 2023. Theo các nhà phân tích của chứng khoán Mirae Asset, bất chấp kết quả kinh doanh, các yếu tố tiêu cực đang được cải thiện, theo đó chiến lược đối với cổ phiếu ngành ngân hàng là mua và nắm giữ dài hạn.

Trong khi đó, theo chuyên gia từ DragonCapital, đây là thời điểm mua cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng tư nhân, với mức giá thấp như hiện nay.

Download báo cáo tại đây