loader
banner

Ngày 25/10/2022, Techcom Capital nhận giấy phép số 58/GCN-UBCK thành lập Quỹ đại chúng :

  • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp vừa và nhỏ (TCSME)
  • Loại hình: Quỹ Mở
  • Vốn điều lệ: 50 tỷ

Ngày 25/10/2022, Techcom Capital nhận giấy phép số 57/GCN-UBCK thành lập Quỹ đại chúng :

  • Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cổ phiếu bất động sản Techcom (TCRES)
  • Loại hình: Quỹ Mở
  • Vốn điều lệ: 50 tỷ
Username:
Password:
Tự động đăng nhập