loader
banner

Ngày 06.01.2023, UBCKNN cấp giấy phép thành lập và huy động vốn Quỹ đầu tư cân bằng PVCombank PBIF với nội dung:

  • Tên Quỹ: PVCom Balance Investment Fund
  • Loại Quỹ: Quỹ Mở
  • Vốn huy động tối thiểu: 50 tỷ
Username:
Password:
Tự động đăng nhập