loader
banner

Phân tích dữ liệu đã thay đổi các ngành công nghiệp, dịch vụ toàn cầu; mở ra một chương mới trong việc dự đoán những thay đổi của thị trường, giúp việc ra quyết định tốt hơn, thiết kế mô hình hiệu quả hơn và nhiều điểm thuận lợi khác. Ngày nay, phân tích dữ liệu đã dần trở nên phổ biến và kỹ thuật phân tích như học máy, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đã dần trở nên phỏ biến trong việc ra quyết định. Công ty quản lý tài sản đang sử dụng phân tích dữ liệu để giúp khách hàng quản lý và gia tăng giá  trị tài sản của mình. 

Trong vòng 2 năm trở lại đây, các công ty quản lý tài sản Úc đã đầu tư hơn 1,000 tỷ đô la của khách hàng trong hoàn cảnh dịch bệnh, và con số này được kỳ vọng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Phân tích dữ liệu đã đóng vai trò quan trọng, và trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu việc phân tích dữ liệu giúp công ty quản lý tài sản ra những quyết định quan trọng như thế nào ?

Phân tích dữ liệu cải thiện việc thu thập dữ liệu

Để có thể ra những quyết định quan trọng, công ty quản lý tài sản đòi hỏi cần có nguồn dữ liệu đủ lớn, và việc có thể tận dụng nguồn dữ liệu khổng lồ để ra quyết định đòi hỏi nhiều phương pháp phân tích phức tạp. Với khoa học dữ liệu và nền tảng phân tích dữ liệu hiện đại, tuy vậy, các công ty quản lý tài sản có thể tổ chức nguồn thông tin và sử dụng những báo cáo để hiểu rõ thị trường từ đó ra quyết định đầu tư. 

Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn cung cấp báo cáo đầu tư chuyên sâu

Đôi khi, các công ty quản lý tài sản ra quyết định đơn giản chỉ dựa trên biến động giá cổ phiếu và kỳ vọng của khách hàng, và những quyết định như vậy không phải lúc nào cũng chính xác. Bằng việc sử dụng sức mạnh của việc phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, công ty quản lý tài sản có thể có được báo cáo thị trường hiệu quả thông qua phân tích dữ liệu và cấu trúc dữ liệu. Cùng với kỹ thuật học máy, trí tuệ nhân tạo sẽ chọn lọc những thông tin hữu ích về thị trường đầu tư và tạo bảng tổng hợp cùng những bước mà công ty quản lý tài sản sẽ thực hiện trước khi ra quyết định. 

Phân tích dữ liệu cải thiện dữ liệu khách hàng

Dữ liệu khách hàng là phần không thể thiếu của bất kỳ công ty quản lý tài sản nào.

Thông qua dữ liệu khách hàng, công ty quản lý Quỹ có thể hiểu rõ hơn kỳ vọng tham khảo, và những yêu cầu của khách hàng, cho phép họ tính toán chiến lược đầu tư để đáp ứng như cầu của họ. Với nguồn dữ liệu khách hàng hiệu quả, công ty quản lý Quỹ có thể thực hiện nhiều quyết định tài chính cho khách hàng. 

Nâng cao khả năng quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro là khâu không thể thiếu của Công ty quản lý Quỹ

Việc không hiểu rủi ro đầu tư và thực thi chiến lược để giảm rủi ro có thể dẫn đến tổn thất tài chính cho công ty và khách hàng. 

Chiến lược tiếp cận thông thường rủi ro đầu tư là thông qua việc xác định độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu thông qua các bảng spreadsheet excel. Phương pháp này, tuy nhiên, thường không chính xác để xác định rủi ro và không tính đến những biến số khác của thị trường. 

Với công cụ phân tích dữ liệu mới, công ty quản lý Quỹ có thể tạo những mô hình kiểm thử như biến động giá cổ phiếu, hoạt động của công ty, cho phép kiểm thử những tình huống khác nhau trước biến động của thị trường. Với sự hỗ trợ của phân tích dựa trên nhiều mô phỏng, công ty quản lý Quỹ có thể điều chính quy trình quản trị rủi ro. 

Nâng cao hiệu quả quyết định của Công ty Quản Lý Quỹ 

Phân tích dữ liệu cho phép công ty quản lý Quỹ phục vụ khách hàng tốt hơn thông qua các quyết định đầu tư tốt và hiệu quả hơn. 

Thông qua phân tích dữ liệu, công ty quản lý Quỹ có thể hiểu tốt hơn nhu cầu của khách hàng và điều kiện thị trường có ảnh hưởng như thế nào đến những quyết định đầu tư, cho phép họ điều chỉnh những khoản đầu tư theo yêu cầu của khách hàng. 

    Talk With Our Expert

    Username:
    Password: