loader
banner

Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Lighthouse (LHC) thông báo ngày giao dịch đầu tiên Quỹ đầu tư trái phiếu Lighthouse (LHBF) với thông tin như sau:

  • Ngày giao dịch đầu tiên: 12/01/2023
  • Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h30 Thứ Tư
  • Giá trị đăng ký mua tối thiểu: 1,000,000
  • Tần suất giao dịch: 1 lần/tuần
Username:
Password:
Tự động đăng nhập