loader
banner

Quyết định số 274/GCN-UBCK ngày 19/9/2023 về việc đổi tên Quỹ đầu tư cổ phiếu hiệu suất thị trường Việt Nam – VMPF như sau:

Tên mới: Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital (VinaCapital – VMEEF)

Tên tiếng Anh: VinaCapital Modern Economy Equity Fund – VMEEF

Username:
Password: