loader
banner
Free
Đăng ký miễn phí
 • Cập nhật thông tin sản phẩm Quỹ mới nhất
 • Nhận báo cáo cập nhật thị trường định kỳ qua email
 • Truy cập Dashboard thống kê hoạt động Quỹ ETFs bao gồm báo cáo cập nhật định kỳ tháng  AUM Insight, Investor Insight, Distribution Insight, Investment Insight
Professional
249,000/tháng
 • Các quyền lợi của Thành viên đăng ký
 • Truy cập không giới hạn các bài viết dành cho Thành viên
 • Truy cập hơn 15+ thống kê thị trường bao gồm Nhà đầu tư Quỹ, dòng vốn nước ngoài, dòng tiền Quỹ, tỷ trọng tiền mặt, giao dịch của các loại nhà đầu tư Quỹ
 • Số lượng 1 user
Dashboard Management
800,000 tháng/user
 • Các quyền lợi của Thành viên Professional
 • Truy cập 30+ Dashboard thị trường Quỹ bao gồm AUM Insight, Investor Insight, Fund Distribution Insight, Investment Insight.
 • Cập nhật hoạt động theo thị trường, theo loại Quỹ để nắm bắt thị trường nhanh nhất
 • Đăng ký tối thiểu 10 users
EnglishVietnamese