loader
banner

Khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ , bạn phải đặt một mục tiêu – mong đợi lợi nhuận bao nhiêu trên các khoản đầu tư, và bằng cách đầu tư một số tiền X mỗi tháng – bạn sẽ tạo ra một lượng vốn là bao nhiêu trong Y năm. Khi bạn đã rõ ràng về điều này – hành trình đầu tư vào quỹ tương hỗ  của bạn trở nên dễ dàng hơn. Một trong những cách để thực hiện điều này là thông qua quy tắc 15-15-15. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về quy tắc 15-15-15 cho các quỹ tương hỗ .

Quy tắc 15-15-15 cho việc đầu tư vào quỹ tương hỗ  có ba phần như sau:

  • Khoản đầu tư: Bạn nên đầu tư 150.000 mỗi tháng.
  • Thời hạn: Tổng số tiền đầu tư của bạn nên là 15 năm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đầu tư 150.000  mỗi tháng trong 15 năm tới.
  • Lợi nhuận: Lợi nhuận dự kiến của bạn từ việc đầu tư nên là 15%.

Ý nghĩa của quy tắc 15-15-15 trong Quỹ tương hỗ

Nếu bạn có thể chú ý đến việc đầu tư và thời hạn và danh mục đầu tư của bạn tạo ra lợi nhuận 15% trong khoảng thời gian này, bạn sẽ kết thúc với hơn một tỷ vào cuối thời hạn.

Không tin chúng tôi? Đây là kết quả từ máy tính SIP. Như bạn có thể thấy, với các số trên, bạn sẽ có 1.002.760.139 trong danh mục đầu tư của bạn. Làm sao nó xảy ra? Một khoản đầu tư chỉ 270,000,000 đã trở thành hơn một tỷ? Câu trả lời là lợi tức kép. Hãy xem xét nó trong phần tiếp theo.

Ý nghĩa của Lãi kép

Lãi kép đề cập đến quá trình kiếm lãi trên cả số vốn ban đầu bạn đầu tư và lãi tích luỹ từ các kỳ trước đó. Nó im lặng như một quả tuyết lăn xuống dốc, ngày càng lớn dần khi nó cuốn lấy nhiều tuyết hơn trên đường đi. Dưới đây là một phân tích về cách lãi kép hoạt động:

  • Đầu tư Ban Đầu: Bạn đầu tư một số tiền nhất định, gọi là vốn chính, vào một tài khoản tiết kiệm, quỹ tương hỗ  hoặc phương tiện đầu tư khác.
  • Lãi Thu được: Đầu tư này sinh lãi theo thời gian, ở một tỷ lệ cụ thể.
  • Thêm Lãi vào Vốn Chính: Trong các tình huống lãi kép, lãi thu được không chỉ được trả cho bạn. Thay vào đó, nó được thêm vào số vốn chính của bạn.
  • Kiếm Lãi trên Lãi: Trong kỳ tiếp theo, bạn không chỉ kiếm lãi trên số vốn chính ban đầu mà còn trên lãi tích luỹ từ kỳ trước. Hiệu ứng bóng tuyết này là điều làm cho lãi kép trở nên mạnh mẽ theo thời gian.

Sức mạnh của lãi kép

Càng lâu tiền của bạn được đầu tư và càng thường xuyên nó được tích lũy (ví dụ: hàng tháng so với hàng năm), tác động của lãi kép càng lớn. Ngay cả với tỷ lệ lãi suất tương đối thấp, việc đầu tư liên tục và cho phép lợi nhuận của bạn tăng trưởng có thể dẫn đến việc tạo ra tài sản đáng kể trong suốt thời gian dài. Hãy xem một số ví dụ và hiểu về sức mạnh của lãi kép.

Các ví dụ về lãi kép

Ví dụ 1: Giả sử bạn đầu tư một khoản tiền lớn là 1,00,000 vào một quỹ tương hỗ  cổ phiếu với tỷ suất trung bình hàng năm là 12%. Bạn dự định giữ lại đầu tư này trong 20 năm, và tất cả các cổ tức và lợi nhuận vốn được tái đầu tư vào quỹ. Sau 20 năm đầu tư vào quỹ tương hỗ  cổ phiếu với tỷ suất trung bình hàng năm là 12%, đầu tư của bạn có thể tăng lên khoảng 964,600. Hãy chú ý rằng hơn 864,600 trong số này là do sức mạnh của lãi kép.

Ví dụ 2: Mục tiêu của ví dụ này là để cho thấy sức mạnh của lãi kép cho việc đầu tư vào quỹ tương hỗ  (SIP). Ngoài ra, điều chúng tôi muốn nói khi nói rằng lãi kép hoạt động tốt nhất khi được đầu tư thời gian. Hãy giả sử bạn đầu tư 1.500.000   mỗi tháng và sinh lãi 15% trên đầu tư của bạn. Trong 5 năm đầu tiên, đầu tư của bạn sẽ là 90tr , và bạn sẽ tích lũy được 132tr . Không có ma thuật, đúng không?

Bạn tiếp tục SIP của mình, và vào cuối 10 năm, số tiền bạn đầu tư là 180tr, và vốn của bạn là 412tr . Tuyệt vời, nhưng không phải là ma thuật. Và như chúng ta đã thấy, nếu bạn tiếp tục trong 15 năm, bạn tích lũy gần 1.01 tỷ  . Ma thuật.

Các lợi ích của quy tắc 15-15-15 trong quỹ tương hỗ

Dưới đây là một số lợi ích của quy tắc 15-15-15 cho việc đầu tư vào quỹ tương hỗ :

• Khuyến khích Kỷ luật và Kiên nhẫn: Một trong những điều khó khăn nhất đối với đa số nhà đầu tư là kỷ luật. Một trong những lý do khiến đa số người thất bại trong việc đầu tư là họ không có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch. Quy tắc đặt ra một mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được (1 crore   trong 15 năm) và nhấn mạnh vào việc đóng góp hàng tháng đều đặn là 1.500.000  . Thói quen đầu tư đều đặn này rất quan trọng để tạo ra tài sản lâu dài.

• Tận dụng Lợi tức kép: Bằng cách đầu tư và tái đầu tư lợi nhuận một cách liên tục, quy tắc này cho phép bạn hưởng lợi từ lợi tức kép. Lợi nhuận của bạn sinh lợi nhuận theo thời gian, dẫn đến tiềm năng tăng trưởng đáng kể.

• Đơn giản: Quy tắc 15-15-15 là một khái niệm đơn giản dễ hiểu, ngay cả đối với những người mới bắt đầu với quỹ tương hỗ . Nó cung cấp một khung cơ bản để bắt đầu với việc đầu tư đều đặn.

Kết luận

Tóm lại, quy tắc 15-15-15 cung cấp một khung cơ bản hữu ích cho việc lập kế hoạch tiết kiệm hưu trí. Nếu bạn vẫn còn bất chắc về nó, bạn nên tham khảo ý kiến của các tư vấn tài chính vì họ có thể giúp bạn tạo ra kế hoạch tài chính của riêng bạn, xem xét mục tiêu tài chính, hoàn cảnh và mục tiêu đầu tư đặc biệt của bạn. Bằng cách tuân theo quy tắc này và tận dụng tiềm năng tăng trưởng của quỹ tương hỗ , bạn có thể thực hiện những bước tích cực hướng tới việc bảo vệ tương lai tài chính của mình và thưởng thức một cuộc sống hưu trí thoải mái.

Username:
Password:
Tự động đăng nhập