loader

SỨC MẠNH LÃI SUẤT KÉP

Có một câu nói của Albert Einstein về lãi suất kép “Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Ai có thể hiểu được điều này, sẽ kiếm được tiền…ai không hiểu…sẽ phải trả giá”. Câu nói này đã nói lên sức mạnh của lãi suất kép, khi mà chúng ta hiểu được tất cả những kỳ tích có thể tạo nên chỉ đơn giản bằng việc thực hiện một cách kỷ luật, và để lãi suất kép làm việc cho chúng ta.

QUY TẮC 15-15-15

Nói một cách đơn giản, quy tắc 15-15-15 cho rằng, nếu bạn đầu tư đều đặn 1,500,000 mỗi tháng và với tỷ suất lợi nhuận 15%/năm cho suốt 15 năm, giá trị bạn nhận được sẽ là 1 tỷ sau 15 năm. Trong khi đó, quy tắc 15-15-30 cho rằng, nếu bạn đầu tư đều đặn 1,500,000 mỗi tháng trong 30 năm, số tiền bạn nhận được sẽ là 10 tỷ sau 30 năm. Mặc dù số tiền bỏ ra đầu tư trong phương án thứ 2 chỉ tăng 100% so với phương án thứ 1, nhưng số tiền nhận được đã gấp 10 lần, có nghĩa tăng 1000%. Đây chính là sức mạnh của lãi suất kép. Điều này có thể được kiểm chứng với công thức FV trong excel.

  • Đầu tư 1,5tr/tháng trong 15 năm thu về 1 tỷ
  • Đầu tư 1.5tr/tháng trong 30 năm thu về 10 tỷ
  • Đầu tư 1.5tr/tháng trong 35 năm thu về 22 tỷ.

Nếu như hiện tại bạn đang là 25 tuổi và bạn dự định nghỉ hưu lúc 60 tuổi, bạn có thể áp dụng quy tắc 15-15-35, và khi nghỉ hưu, số tiền bạn có thể kiếm được là 22 tỷ, có nghĩa gần 1 triệu đô la. 

    Talk With Our Expert