loader
banner

Real time Weekly

QUỸ MỞ VIỆT NAM

45 +

Quỹ

43417 tỷ

Tổng tài sản quản lý

217232 +

Nhà đầu tư Quỹ

10 +

Thời gian hoạt động

Thay đổi AUM

No Data Found

Dòng tiền thay đổi AUM

No Data Found

Phân phối

No Data Found

110144 +

Nhà đầu tư Quỹ trái phiếu

29413 +

Nhà đầu tư Quỹ Cân bằng

81407 +

Nhà đầu tư Quỹ Cổ phiếu

Nhà đầu tư

No Data Found

Sở hữu nước ngoài

No Data Found

Phân phối

No Data Found

Cập nhật tháng Real Time

Loading..........

The Data is Not Available