loader
banner

Tính đến tháng 05/2024, hiệu quả các Quỹ Mở phản ánh sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán, trong đó phần lớn các Quỹ Mở cổ phiếu có hiệu quả vượt xa so với chỉ số VNIndex. Đứng đầu danh sách Quỹ có hiệu quả tốt nhất thị trường là quỹ SSISCA thuộc công ty quản lý Quỹ SSI với mức tăng trưởng NAV/cổ phiếu tính từ đầu năm đến hết tháng 05/2024 là 25%, gấp đôi so với mức tăng của VNINDEX 11.66%. 

Hết tháng 05/2024, Quỹ đầu tư cổ phiếu SSISCA có mức tăng 25%, gấp đôi so với chỉ số VNINDEX.

  • Quỹ VMEEF của VinaCapital đạt 24.6%
  • Quỹ SSIVLGF của SSIAM đạt 21.9%
  • Quỹ DCDS của DragonCapital đạt 20.7%
  • Quỹ MAGEF của Mirae Asset đạt 20.3%

Hiệu quả hoạt động Quỹ trái phiếu

 Tính từ đầu năm, tất các các Quỹ Mở đang hoạt động đều có mức tăng trưởng dương, bao gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở cân bằng và quỹ mở trái phiếu. 

Hiệu quả hoạt động nhóm quỹ trái phiếu 

Nhóm quỹ trái phiếu tuy hiệu quả hoạt động ghi nhận mức tăng trưởng dương, tuy nhiên kết quả hoạt động không quá cao so với lãi suất tiền gửi 6 tháng. Hiệu quả hoạt động  quỹ trái phiếu dao động từ 1.3% đến 3.9% so với lãi suất tiết kiệm 6 tháng trên dưới 3%. 

Chi tiết hiệu quả hoạt động của các Quỹ (%) đến tháng 05.2024

CodeTypeMoMYTD
SSISCAEquity            8.14          24.96
VMEEFEquity            9.37          24.64
SSIVLGFEquity            8.63          21.93
DCDSEquity            8.70          20.65
MAGEFEquity            7.17          20.31
VFMVSFEquity            5.59          19.85
BVPFEquity            8.29          19.51
VEOFEquity            6.00          18.43
MAFEQIEquity            3.55          17.97
MBVFEquity            7.97          17.42
VCBFBCFEquity            5.04          16.87
UVEEFEquity            4.91          16.86
VESAFEquity            6.90          16.71
VCBFMGFEquity            6.42          16.47
DCDEEquity            7.25          15.40
TBLFEquity            1.85          15.13
DFVNCAFEquity            4.82          15.07
PHVSFEquity            4.86          14.87
BMFFEquity            6.47          14.78
VNDAFEquity            5.62          14.03
ENFBalance            4.84          13.77
FVEFEquity            5.89          13.09
VCAMBFBalace            6.23          13.00
VIBFBalance            4.76          12.76
VCBFTBFBalance            3.67          12.63
BVFEDEquity            4.02          11.84
MAFBALBalance            2.40          10.62
TCSMEEquity            7.61            9.00
TCEFEquity            3.29            8.59
TCFINEquity                 –            6.78
TCFFBalance            2.86            5.68
TCRESEquity            7.64            4.00
TCBFBond            0.43            3.94
NTPPFEquity          (0.69)            3.60
MBBFEquity            0.69            3.51
BVBFBond            0.76            3.25
VCBFFIFBond          (0.05)            3.21
SSIBFBond            0.58            2.99
VNDBFBond            0.52            2.97
LHBFBond          (0.18)            2.89
MAFFBond            0.07            2.83
DCBFBond            0.56            2.78
VFFBond            0.46            2.75
VCAMFIBond            0.58            2.60
VTBFBond            0.43            2.47
PBIFBalance          (7.27)            2.45
ASBFBond            0.43            2.42
CPBFBond            0.45            2.39
ABBFBond            0.53            2.29
FBFBond            0.11            2.18
PVBFBond          (8.91)            2.10
DCIPBond            0.44            2.05
VNDCFBond            0.47            1.96
VLBFBond            0.30            1.41
DFVNFIXBond            0.51            1.25
HDBFBond          (1.64)                 –
LHDCFEquity                 –                 –
MAFMDIEquity            3.62                 –
MBAMBond                 –                 –
VCAMDFEquity                 –                 –
GFM-VIFBond            5.48                 –

 

Ghi chú

Trong nhóm quỹ không có số liệu tăng trưởng tính từ đầu năm là nhóm quỹ mới đi vào hoạt động trong năm 2024. Để trải nghiệm platform theo dõi thị trường Quỹ Mở, vui lòng click tại đây

Username:
Password:
Tự động đăng nhập