loader
banner
DASHBOARD

Quỹ ETF SSIAM VN30

0

FUESSV30

NAV/CCQ

No Data Found

Quỹ ETF SSIAM VN30 là quỹ hoán đổi danh mục,được niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 
  • Loại Quỹ: Quỹ ETF
  • Benchmark: VN30
  • Quản lý bởi: SSIAM
  • Mã Quỹ: FUESSV30

Performance

No Data Found

Cơ cấu danh mục

No Data Found

Tổng tài sản AUM

No Data Found

Dòng tiền đầu tư và phân phối Quỹ

No Data Found

Phát hành chứng chỉ Quỹ

No Data Found

Fundflow

No Data Found