loader
banner

THỊ TRƯỜNG QUỸ MỞ QUÝ 03 -2023: CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐANG CHUYỂN TRỌNG TÂM SANG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

 • Sau một thời gian dài quỹ trái phiếu tỷ đo TCBF đứng đầu thị trường, trong Quý 03 2023, VFMVSF, quỹ đầu tư cổ phiếu đã vượt qua các Quỹ đang hoạt động để trở thành Quỹ có AUM lớn nhất thị trường
 • Nhóm Quỹ cổ phiếu đang đứng đầu thị trường về hiệu quả hoạt động tính từ thời điểm đầu năm, với hiệu suất vượt xa VNINDEX
 • Các công ty quản lý Quỹ đang chuyển trọng tâm sang đầu tư cổ phiếu với tỷ trọng cổ phiếu các Quỹ đang nắm giữ là 59% so với tỷ trọng cổ phiếu là 24%
 • Một số Quỹ chuyển đổi chiến lược nhằm tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục
  • DCDS, quỹ cân bằng chuyển đổi sang quỹ cổ phiếu
  • TCFF, quỹ trái phiếu chuyển đổi sang quỹ cân bằng
  • MDI, quỹ cổ phiếu mới được cấp phép sẽ IPO trong Quý 4
 • Danh mục chiếm tỷ trọng lớn là ngành tài chính ngân hàng, công nghệ. Trong đó, cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn là ACB,FPT,MWG
 • Hoạt động phân phối Quỹ: nhà đầu tư đã ngừng bán tháo chứng chỉ Quỹ, tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu quay lại thị trường Quỹ.
Username:
Password: